PREVÁDZKY
Prevádzky čistiarne PRIMA
Čistiareň Prima na sídlisku Furča v OC Hornád.
© čistiarne Prima  |  Tvorba web stránok
tvorba web stránok
hornad
hornad1
Čistiareň Prima v OC Merkúr na ul. B.Nemcovej.
úvod   |   kontakt
Merkur
• OC Hornád - sídlisko Furča (aj kopírovanie
   a výroba kľúčov)

• OC Merkúr - oproti VŠT

• OC Grunt (Billa) - Tr. KVP č. 1 v drogérii
  Teta na 1. posch.
Čistiareň Prima na Tr. KVP č.1 v drogérii Teta na 1. posch. v OC Grunt (Billa)
156
159